• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

SEZON ZIMOWY - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 19.11.2019

Prawo budowlane - art. 61 pkt. 1 i 2 nakłada na właścicieli, zarządców administratorów obiektów budowlanych obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej  lub lodowej zalegającej na dachach, stropach, tarasach użytkowych, balkonach i tym podobnych elementach budynku.

W przypadku znacznych nagromadzeń śniegu  lub lodu, sopli i nawisów lodowych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, odpowiedzialny za stan techniczny obiektów zobowiązany jest podjąć niezwłocznie działania, aby je usunąć. Prace te należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP pod nadzorem osób uprawnionych (tak jak roboty na wysokościach).

Właściciele i zarządcy mają również obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli m.in. instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz instalacji grzewczych i gazowych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz firmach.