• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Zapraszamy na posiedzenie XV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 29.10.2019

 

                                                      Z A P R O S Z E N I E

 --------------------------------------- 

 

Zgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym
  /tj. Dz. U z 2019r. poz.506./    z w o ł u j ę   na dzień 30 października 2019 roku
na godz. 1500
posiedzenie XV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

 

Przedstawiam następujący porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1.  zmian w budżecie  oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok,
  2. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody-6 lip drzew
    z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.),
  1. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 

                                                                                                              mgr Józef Klimek