• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy  - Edyta Brongiel

Dane kontaktowe:


Zakres obowiązków:

  • Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej  z innych przyczyn niemożliwości pełnienia obowiązków przez Wójta,
  • Kierowanie, nadzór i koordynacja zadań dotyczących odbudowy budynków mieszkalnych po powodzi.
  • Zaciąganie zobowiązań do 14 000 EURO
  • Koordynacja działań  prowadzonych na terenie gminy.
  • Udział w naradach, spotkaniach dotyczących  realizacji inwestycji
  • Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.