• **** AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W TROPIU**** !!! WODA Z WODOCIĄGU TROPIE JEST NIEZDATNA DO SPOŻYCIA !!! Punkt poboru wody na oczyszczalni ścieków w Tropiu będzie czynny dzisiaj tj. czwartek 20.07.2017 r. do godziny 22:00 a w dniu 21.07.2017r. (piątek) od godziny 6:00 do odwołania. Wszystkie niezbędne dodatkowe informacje otrzymają Państwo dziś tj. czwartek do 22:00 w biurze spółki pod nr. tel. 18 441 62 28.

Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy  - inż. Mieczysław Hajduga

Dane kontaktowe:


Zakres obowiązków:

  • Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej  z innych przyczyn niemożliwości pełnienia obowiązków przez Wójta,
  • Kierowanie, nadzór i koordynacja zadań dotyczących odbudowy budynków mieszkalnych po powodzi.
  • Zaciąganie zobowiązań do 14 000 EURO
  • Koordynacja działań  prowadzonych na terenie gminy.
  • Udział w naradach, spotkaniach dotyczących  realizacji inwestycji
  • Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.