Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy  - inż. Mieczysław Hajduga

Dane kontaktowe:


Zakres obowiązków:

  • Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej  z innych przyczyn niemożliwości pełnienia obowiązków przez Wójta,
  • Kierowanie, nadzór i koordynacja zadań dotyczących odbudowy budynków mieszkalnych po powodzi.
  • Zaciąganie zobowiązań do 14 000 EURO
  • Koordynacja działań  prowadzonych na terenie gminy.
  • Udział w naradach, spotkaniach dotyczących  realizacji inwestycji
  • Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.