• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy  - Edyta Brongiel

Dane kontaktowe:


Zakres obowiązków:

  • Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej  z innych przyczyn niemożliwości pełnienia obowiązków przez Wójta,
  • Kierowanie, nadzór i koordynacja zadań dotyczących odbudowy budynków mieszkalnych po powodzi.
  • Zaciąganie zobowiązań do 14 000 EURO
  • Koordynacja działań  prowadzonych na terenie gminy.
  • Udział w naradach, spotkaniach dotyczących  realizacji inwestycji
  • Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.