• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Przetargi dotyczące nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości z dnia 5 maja 2020 roku

Umieszczony: 05.05.2020, Zakończony: 26.06.2020, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Lesław Czul

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w BIP ogłoszono przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych:

 

1. X przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 378/4, o pow. 0,06 ha położonej w  Przydonicy, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00059678/4,

cena wywoławcza 22 000,00 zł, wadium: 2 200 zł,

Przetarg odbędzie się 26.06.2020 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 09:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 23.06.2020 r.

 

2.IX przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 143/1, o pow. 0,30 ha położonej w Tropiu, objętej księgą wieczystą nr NS1S/000132026/5,

cena wywoławcza 12 500,00 zł, wadium: 1 200 zł,

Przetarg odbędzie się 26.06.2020 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 11:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 23.06.2020 r.

 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargów udziela Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem tel. (18) 440 10 35 wew. 22 (pokój nr 22).

 

Załączniki