• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.272.1.140.2020 Budowa dwóch altan w konstrukcji drewnianej w ramach zagospodarowania centrum miejscowości Rożnów

Umieszczony: 12.09.2020, Status przetargu: nowy,

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Budowa dwóch altan w konstrukcji drewnianej w ramach zagospodarowania centrum miejscowości Rożnów

3. Miejsce i termin składania ofert:

3.1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2020 r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki