• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.271.1.245.2019 Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla wskazanych miejsc dostępowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

Umieszczony: 09.12.2019, Status przetargu: zakończony,

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO - zasada konkurencyjności)

2. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla wskazanych miejsc dostępowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2019r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).

Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl  (skan oferty).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki