• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.9.2020 Dostawa materiałów dydaktycznych

Umieszczony: 19.10.2020, Status przetargu: w trakcie badania,

1. Znak sprawy: IZP.271.9.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

4. Przedmiot zamówienia:  Dostawa materiałów  dydaktycznych

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 27.10.2020 r. do godz. 12:00
w terminie do dnia 29.10.2020 r. do godz. 12:00
w terminie do dnia 05.11.2020 r. do godz. 12:00
 

Załączniki