• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.6.2020 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem (UWAGA: zmiana terminu składania ofert!!!)

Umieszczony: 30.03.2020, Status przetargu: w trakcie badania,

1. Znak sprawy: IZP.271.6.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM

5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu,
do dnia 14 kwietnia 2020 roku, godz. 09:00.
do dnia 15 kwietnia 2020 roku, godz. 14:00.

Linki

Załączniki