• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.5.2020 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 290623K Roztoka-Sarys w m. Roztoka-Brzeziny

Umieszczony: 24.03.2020, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.5.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 290623K Roztoka-Sarys w m. Roztoka-Brzeziny

5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 8 kwietnia 2020 roku, godz. 09:00.

Linki

Załączniki