Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.4.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w II, III i IV kwartale 2020 roku

Umieszczony: 12.02.2020, Status przetargu: nowy,

1. Znak sprawy: IZP.271.4.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w II, III i IV kwartale 2020 roku

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 16.03.2020 r. do godz. 15:00

Linki

Załączniki