• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.4.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w II, III i IV kwartale 2020 roku

Umieszczony: 12.02.2020, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.4.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w II, III i IV kwartale 2020 roku

Linki

Załączniki