• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.3.2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej na istniejącym budynku remizy OSP w Jelnej

Umieszczony: 05.02.2020, Zakończony: 13.03.2020, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.3.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Budowa instalacji fotowoltaicznej na istniejącym budynku remizy OSP w Jelnej

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 20.02.2020 r. do godz. 09:00
w terminie do dnia 26.02.2020 r. do godz. 09:00

 

Załączniki