• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.1.2020 Remont boiska sportowego w miejscowości Sienna

Umieszczony: 28.01.2020, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.1.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: REMONT BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SIENNA

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 12.02.2020 r. do godz. 09:00
w terminie do dnia 19.02.2020 r. do godz.09:00
w terminie do dnia 28.02.2020 r. do godz.09:00
w terminie do dnia 06.03.2020 r. do godz.09:00

w terminie do dnia 09.03.2020 r. do godz.09:00

 

Załączniki