• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.15.2019 Remont drogi gminnej „Podole-Dział-Jelna” nr 290659K w km 0+000 do 0+320, 0+520 do 1+300, 1+510 do 2+150

Umieszczony: 27.05.2019, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.15.2019

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Remont drogi gminnej „Podole-Dział-Jelna” nr 290659K w km 0+000 do 0+320, 0+520 do 1+300, 1+510 do 2+150

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godz. 09:00

Załączniki