• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Podatek od nieruchomości

Informujemy, że w 2021 r. obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od roku 2021 zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Gródek nad Dunajcem XXIX/198/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 13 listopada 2020 roku poz. 7011

Treść uchwały:/files/files/akt.pdf