Przejdź do stopki

IZP.272.1.14.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla nauczycieli w projekcie: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem”

Treść

1. Tryb postępowania: rozeznanie rynku

2. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń  oraz kursów dla nauczycieli  w projekcie:  „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem”

3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  w  niniejszym  postępowaniu  należy  składać  w  formie  elektronicznej  na  adres: przetargi@gminagrodek.pl    -  skan  podpisanej  oferty  wraz  z  załącznikami  lub    dokumenty  w  postaci elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  w  postaci  elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w terminie do dnia 25 marca 2022 r. do godziny 10.00.

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony