Przejdź do stopki

IZP.271.3.2024 Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Bartkowej - Posadowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na kub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Treść

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    nowy