Przejdź do stopki

Odbiór odpadów wielkogabarytowych dla sołectw: Lipie i Gródek nad Dunajcem

Odbiór odpadów wielkogabarytowych dla sołectw: Lipie i Gródek nad Dunajcem

Treść

O G Ł O S Z E N I E

 

            Wójt   Gminy  Gródek nad Dunajcem  informuje, że w dniu 12 sierpnia   2022 roku od godziny 700 – 1700 (piątek) dla sołectw: Gródek nad Dunajcem, Lipie na oczyszczalni w Gródku nad Dunajcem zostanie przeprowadzona zbiórka wielkogabarytowych odpadów tj. zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony wyłącznie  od samochodów osobowych, odpady wielkogabarytowe, komunalne odpady budowlane w ilości nie przekraczającej 100 kg na gospodarstwo domowe. Teren oczyszczalni będzie monitorowany, proszę o przestrzeganie godziny i terminu wywozu. Wobec osób pozostawiających odpady poza wskazanym terenem będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane przepisami prawa w tym kara grzywny.

 

UWAGA: W trakcie zbiórki będzie weryfikowane czy przekazujący odpady wielkogabarytowe złożył deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związku z tym należy ze sobą mieć kod odpadu otrzymywany z pokoju nr 10 Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.