Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2)

Treść

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Podole Górowa

Załącznik do zarządzenia nr 107/2023

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

WYKAZ

Nasz znak: PRN.6840.02.2023                                                                                               Data: Gródek nad Dunajcem dnia 28 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 344) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych sprzedaży w trybie przetargowym

lp

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

 

Podole Górowa

Dz. 593/4

NS1S/00130534/5

Dz. 593/4 – pow. 0,13 ha

RV -0,13 ha

Teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe

Zgodnie z MPZP

F105MN*

Tereny mieszkaniowe

70 487,80 zł

(Netto)

 

Termin na złożenie wniosku o pierwszeństwo w nabyciu przysługującej osobie mającej roszczenie z mocy prawa (art. 34 ust 2 pkt 1 cyt. Ustawy) oraz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców (art.34 ust. 1 pkt 2) upływa dnia 3 października 2023 r. (6 tygodni od wywieszenia wykazu),

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej gminy: www.gminagrodek.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 28.08.2023 do dnia 19.09.2023 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

WÓJT GMINY

/-/ Józef Tobiasz