Przejdź do stopki

UWAGA!!! WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DNIA 24 LUTEGO 2022 ROKU!!!

UWAGA!!! WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DNIA 24 LUTEGO 2022 ROKU!!!

Treść

UWAGA!!!

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju poniżej wymienione nabory wniosków zostają wydłużone do dnia 24.02.2022 roku.

Mając na uwadze powyższe zapisy, treści ogłoszeń o naborach w kwestii terminów składania wniosków są nieaktualne. Pozostałe informacje z ogłoszeń pozostają bez zmian.

Nabory nr 4/2022, 5/2022, 6/2022

Aktualne terminy składania wniosków: 3 luty – 24 luty 2022 r.

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Link do ogłoszenia o naborze nr 4/2022: http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?id=nabor_wnioskow&n=52

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

Link do ogłoszenia o naborze nr 5/2022: http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?id=nabor_wnioskow&n=53

 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Link do ogłoszenia o naborze nr 6/2022: http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?id=nabor_wnioskow&n=54