Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu


WYBORY SAMORZĄDOWE
zarządzone na dzień 21 października 2018 roku


Wybory 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. siedzib obwodowych Komisji Wyborczych 21.09.2018