Punkt Przedszkolny „Bajkowa Kraina”

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO (31.07.2015r.)

Komisja Rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych wniosków o przyjęcie dzieci do Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" w Gródku nad Dunajcem na rok szkolny 2015/2016. W okresie prowadzenia rekrutacji wpłynęło 29 wniosków.

 

Szczegóły w załączonym protokole.

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO (31.07.2015r.)