ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2019

I. Podstawowe informacje:
  1. Informujemy, że w roku 2018 odbiorcą odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem jest firma:
    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o.
    os. Rzeka 133, 33-451 Tylmanowa
  2. Kody kreskowe i dowody przelewów można pobierać w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w pok. nr 10
  3. Worki należy wystawiać w dni przejazdu do godziny 07:00.
  4. Zabrania się wystawiania worków winnych terminach niż określone w harmonogramie.
  5. Na worki należy przyklejać odpowiednie kody.
  6. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę, która przeprowadzi postępowanie administracyjne.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 18 440 10 35 lub 18 441 62 87 (w. 33)


Załączniki