ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2017

I. Podstawowe informacje:
 1. Informujemy, że do 31.01.2017 r. odbiorcą odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem jest firma:

  NOVA sp. z o.o.
  Ul. Śniadeckich 14;
  33-300 Nowy Sącz

 2. Kody kreskowe i dowody przelewów można pobierać w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w pok. nr 10 (w wyjątkowych stuacjach również worki).
 3. Worki należy wystawiać w dni przejazdu do godziny 07:00.
 4. Zabrania się wystawiania worków winnych terminach niż określone w harmonogramie.
 5. Na worki należy przyklejać odpowiednie kody.
 6. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę”, która przeprowadzi postępowanie administracyjne.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 18 440 10 35 lub 18 441 62 87 (w . 33)


Załączniki