Otwarcie oczyszczalni ścieków w Gródku nad Dunajcem

Oczyszczalnia ścieków w Gródku nad Dunajcem oficjalnie otwarta. Symbolicznym przecięciem wstęgi uroczyście otwarto zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Gródku nad Dunajcem. Nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku kosztował ponad 4,3 mln zł.

Galeria