• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Kompleks boisk sportowych w Gródku nad Dunajcem

  1. Budowa bois sportowych w Gródku nad Dunajcem została zrealizowana w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013.

Galeria