• **** AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W TROPIU**** !!! WODA Z WODOCIĄGU TROPIE JEST NIEZDATNA DO SPOŻYCIA !!! Punkt poboru wody na oczyszczalni ścieków w Tropiu będzie czynny dzisiaj tj. czwartek 20.07.2017 r. do godziny 22:00 a w dniu 21.07.2017r. (piątek) od godziny 6:00 do odwołania. Wszystkie niezbędne dodatkowe informacje otrzymają Państwo dziś tj. czwartek do 22:00 w biurze spółki pod nr. tel. 18 441 62 28.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący komisji:
Gądek-Turek Renata

Z-ca Przewodniczącego:
Płachta Andrzej


Członkowie komisji:

 1. Fyda Jakub
 2. Damasiewicz Józef
 3. Wolak Krzysztof

--------------------------------------------------------------------
Przedmiot działania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Podatków i opłat, spraw majątkowych gminy.
 2. Produkcji rolnej i hodowlanej, skupu, zaopatrzenia i usług oraz kredytów na rzecz rolnictwa.
 3. Budownictwa wiejskiego.
 4. Oświaty rolniczej.
 5. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania  ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 6. Zaopatrzenia w energię eklektyczną, cieplną i gaz oraz gospodarki wodnej.
 7. Leśnictwa, zadrzewień i gospodarki łowieckiej.
 8. Ochrony przyrody i ochrony środowiska.