Komisja Promocji Turystyki i Kultury

Przewodniczący komisji:
Jasiński Marcin

Z-ca Przewodniczącego
Małek Mirosław


Członkowie komisji:

  1. Gądek-Turek Renata
  2. Świerczek Krystyna
  3. Płachta Andrzej

 

--------------------------------------------------------------
Przedmiot działania Komisji Promocji Turystyki i Kultury:

  1. Promocji gminy i współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi.
  2. Promocji walorów turystycznych, oferty wypoczynku indywidualnego
  3. i zorganizowanego, w tym agroturystyki.
  4. Tworzenie warunków do kontynuowania, rozwijania i inicjowania nowych imprez kulturalnych.
  5. Funkcjonowania placówek kulturalnych w gminie (stan obiektów, organizacja prac, upowszechnianie kultury).