Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący komisji:
Mirosław Małek

Z-ca Przewodniczącego:
Gądek - Turek Renata


Członkowie komisji:

 1. Babiarczyk Bogumiła
 2. Fyda Jakub
 3. Kapusta Tadeusz
 4. Krężel Wacław
 5. Świerczek Krystyna
 6. Winiarski Jan
 7. Wolak Krzysztof    

 

---------------------------------------------------------------------------------
Przedmiot działania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Planowanie i realizacja budżetu w kontekście zobowiązań zaciąganych przez Gminę, w tym pożyczek i kredytów.
 2. Motywacja Wójta do zwiększania dochodów Gminy.
 3. Inspirowania i promowania wszelkich działań  na rzecz rozwoju Gminy.
 4. Budżetu i majątku Gminy oraz programów gospodarczych.
 5. Analizy możliwości infrastruktury turystycznej gminy.
 6. Planowanie realizacji inwestycji gminnych.
 7. Remontów i konserwacji obiektów gminnych.
 8. Podatków i opłat lokalnych.
 9. Utrzymanie i remontu dróg gminnych.
 10. Ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.