• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

Pismo informacyjne w sprawie zapobiegania zagrożeniom związanym z wysoko zjadliwą grypą ptaków. 29.01.2021

Dotyczy: zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

W związku z wystąpieniem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w sprawie działań zapobiegających zagrożeniom wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego, informujemy o konieczności zgłaszania, właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii, przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi).
Choroba ta występuje sezonowo (późna jesień, zima, wczesna wiosna), a jej rezerwuarem są właśnie migrujące ptaki i hodowlane ptaki wodne.
Zawleczenie choroby do gospodarstw utrzymujących drób, skutkuje olbrzymimi stratami gospodarczymi (odszkodowania, koszty likwidacji, jak też skutki wstrzymania handlu
drobiem i produktami z drobiu).
Pozostawianie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy, niesie ogromne
ryzyko, bowiem wirus wywołujący tę chorobę zachowuje szczególnie długo swoją zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach obecnej aury.