• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

PANDEMIA PRZEMOCY 19.11.2020

Epidemia COVID – 19 towarzyszy nam już osiem miesięcy. Z niepokojem obserwujemy jak, każdego dnia wzrasta liczba zachorowań. Jednak konsekwencją epidemii są nie tylko zakażeni, ale też wzmożona przemoc wobec dzieci.

Najnowsze badania wskazują , że w czasie pandemii (od połowy marca do końca czerwca br.) znacznie zwiększyła się ilość dzieci doświadczających różnych form przemocy.

Aktualnie  bezpośrednie kontakty z rówieśnikami i nauczycielami zostały ograniczone do minimum. Dla wielu dzieci jest to czas bardzo trudny i dotkliwy – szczególnie dla tych doświadczających  przemocy w rodzinnym domu. Dlatego w okresie pandemii trzeba dobitnie podkreślić znaczenie ochrony dzieci.

Kampania „Pandemia przemocy” ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i zachęcić do reagowania i pomocy w sytuacjach ich krzywdzenia.

Epidemia i konieczność zakładania maseczek nie mogą nas paraliżować. Możemy utrzymać dystans, ale nie dystansujmy się od przemocy, o której możemy wiedzieć. Z doświadczenia już wiemy, że izolacja sprzyja przemocy domowej, sprzyja sprawcom. Dlatego reagujmy na wszelkie niepokojące sygnały. Czasami nasza reakcja może być jedyną szansą dla dziecka na otrzymanie pomocy.

 

 

Opracowała mgr Małgorzata Rybska

 Na podstawie materiałów fundacji „Dajemy dzieciom siłę”

Załączniki