• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

Rusza program WFOS "Moja woda" 06.08.2020

„„Moja woda” to program realizowany przez WFOŚiGW w Krakowie przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którego celem jest zatrzymanie i wykorzystanie wody opadowej w obrębie nieruchomości. W ramach programu Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji w wysokości max. 5000,00 zł – nie więcej niż 80 %  kosztów kwalifikowalnych.

 

Dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem przystąpieniem do programu „Moja Woda” spółka „Dunajec” uruchomiła pomoc przy wypełnianiu wniosków. Spółka „DUNAJEC” oferuje kompleksową usługę polegająca na wypełnieniu wniosku, pilotaż postępów w ocenie wniosku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aż po wykonanie wybranego rozwiązania instalacji na nieruchomości oraz końcowego rozliczenia przedsięwzięcia. Osoby pragnące skorzystać z tej możliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy, celem nawiązania współpracy.

 

Więcej informacji:

https://dunajec-grodek.pl/moja_woda/