• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Raport o stanie gminy Gródek nad Dunajcem za 2019 rok 20.05.2020

Gródek nad Dunajcem, 20 maja 2020r.

 

RG.0004.17.2020

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Gródek nad Dunajcem

(wszyscy)

 

          Respektując zapisy art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020r. poz.713) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 20 maja 2020 r. złożył do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem RAPORT O STANIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2019 ROK. Raport w całości dostępny jest na stronie gminy: www.gminagrodek.pl, w zakładce aktualności. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem oraz do szerokiej dyskusji nad zarówno obecną sytuacją, jak i przyszłymi kierunkami rozwoju nasze gminy.

Rada Gminy Gródek nad Dunajcem rozpatrzy Raport podczas najbliższej XXV Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w dniu 27 maja 2020 r. godz. 1300 
w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem.

         Zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 6-8 w/w ustawy w debacie na raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem do włączenia się do dyskusji. Warunkiem ustawowym udziału w dyskusji jest złożenie pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców (druk w załączeniu). Zgłoszenie należy złożyć przewodniczącemu rady (Urząd Gminy-Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pok. 19, w godz. 800-1500) w nieprzekraczalnym terminie do
26 maja 2020 r. do godz. 1300.

 

Z wyrazami należnego szacunku

                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                            Gminy Gródek nad Dunajcem

                                                                             Józef Klimek

W załączeniu:

Formularz zgłoszeniowy.

Załączniki