• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Wykaz nieruchomości do dzierżawy na 5 lat 08.05.2020

Załącznik do zarządzenia nr 72/2020

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 8 maja 2020 r.

WYKAZ

Nasz znak PRN.6845.05.2020                                                                                                                                                         Data: Gródek nad Dunajcem dnia 8 maja2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat

 

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość opłat z tytułu dzierżawy

terminy wnoszenia opłat;

zasady aktualizacji opłat

a

B

c

d

e

f

g

h

i

1

Dz. 241/1 obr. Rożnów gm. Gródek nad Dunajcem nr KW NS1S/00065978/2

Dz. 241/1 -0,18 ha,

Całość do dzierżawy

Nieruchomość o kształcie prostokąta, Zgodnie z operatem ewidencji gruntów grunt jest sklasyfikowany jako:

Dz. 241/1, Bi -0,18 ha

Nieruchomość zabudowana budowlami składającymi się na myjnię samochodową.

Zgodnie z MPZP – teren jest położony w strefach oznaczonych jako:

I28 UN,KU - „Tereny usługowe – usług niepublicznych, terenu obsługi komunikacji”

Nieruchomość zagospodarowana

Czynsz dzierżawny 450 zł miesięcznie

Zapłata z góry do 10 każdego miesiąca

W razie zmiany Zarządzenia Wójta w sprawie czynszu za dzierżawę

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/,

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 8.05.2020 do dnia 1.06.2020 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

WÓJT GMINY

/-/ Józef Tobiasz