• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Życzenia z okacji Dnia Strażaka 04.05.2020

W dniu Świętego Floriana - Patrona Strażaków składam wszystkim druhom z jednostek OSP Gródek nad Dunajcem serdeczne życzenia i podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękuję za Wasz trud, ogromny dar serca, gotowość niesienia pomocy będącym w potrzebie oraz ofiarność podczas akcji.

Życzę, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Wójt Gminy
Gródek nad Dunajcem
Józef Tobiasz

Załączniki