• ***UWAGA!!! W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 16.03.2020r. do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem i wszystkich jednostek organizacyjnych ( OPS. GOK), oraz wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem ogranicza się do obsługi interesantów w formie elektronicznej i telefonicznej.***

Aktualności

Nie ma obowiązku naklejania nalepek na worki z odpadami 23.03.2020

KOMUNIKAT!

Drodzy mieszkańcy, właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W związku z sytuacja związana epidemią wirusa koronowirusa, zdecydowano aby zawiesić obowiązek naklejania na worki z odpadami naklejek z kodem identyfikującym właściciela i rodzaj odpadów. Dlatego informujemy, że naklejki z kodami do odwołania nie będą wydawane.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu odbiór odpadów będzie odbywał się w terminach wskazanych w harmonogramie. Jeżeliby zaistniała sytuacja kiedy nie będzie możliwa zbiórka odpadów w danym terminie – o takiej sytuacji zostaną powiadomieni Państwo poprzez informację na stronie internetowej.

Ponadto przypominamy, o konieczności prawidłowego segregowania odpadów.

W dalszym ciągu w razie stwierdzenia stwierdzonych przypadków nieprawidłowej segregacji, będzie naliczona opłata podwyższona.