• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Aktualności

UWAGA!!! Komunikat w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego 15.03.2020

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 15.03.2020r.

 

Działając na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U z 2020r poz. 433)  
i n f o r m u j ę ,  że:

od dnia 16.03.2020r. do odwołania

1) wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz wszystkich jednostek organizacyjnych ( OPS. GOK).

2)   wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem ogranicza się do obsługi interesantów w formie elektronicznej i telefonicznej.

Wyjątek stanowi bieżąca rejestracja zgonów, która wymaga osobistego stawiennictwa osoby zgłaszającej zgon. (Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).

Wnioski i dokumenty dotyczące spraw wyłącznie niezbędnych do zapewnienia pomocy Mieszkańcom będą przyjmowane tylko na stanowisku kasowym znajdującym się na parterze Urzędu Gminy. Prosimy o niekierowanie się do innych pomieszczeń.

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy

Tel: 18 440 10 35, 18 441 62 87, 663 660 086

e mail: gmina@gminagrodek.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej:

Tal: 18 440 10 96

e-mail: grodek.ops@pro.onet.pl

Gminny Ośrodek Kultury:

18 4401527

Email: gok-grodek@wp.pl