Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium 11.02.2020

WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZAWIADAMIA

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

 

projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

w dniach:  od 20 luty 2020 r. do 12 marca 2020 r.

 

Z projektem studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zainteresowani będą mogli zapoznać się w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, w godzinach 8.00 – 15.00, w dniach pracy Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy. Termin wnoszenia uwag upłynie 2 kwietnia 2020.

Dyskusja nad projektem studium odbędzie się w sali posiedzeń urzędu gminy dnia 12 marca 2020 roku w godzinach od 13.00 do 15.00.

 

Załączniki