Aktualności

Zapraszamy na posiedzenie XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 10.01.2020

                                                           Z A P R O S Z E N I E

 --------------------------------------- 

 

Zgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym
  /tj. Dz. U z 2019r. poz.506./    z w o ł u j ę   na dzień 13 stycznia  2020 roku
na godz. 1530
posiedzenie XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

 

Przedstawiam następujący porządek obrad :

1.    Otwarcie sesji.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie:

a)       zmiany  uchwały NR IV/31/2018  Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia
04 stycznia 2019 roku pod poz. 93),

b)      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

c)       utworzenia na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ w miejscowości Rożnów,

d)      utworzenia na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ w miejscowości Gródek nad Dunajcem.

3.    Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Klimek