Aktualności

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2020 r. 30.12.2019

 

REJON I  Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów (część do mostu nad Dunajcem)

 

ODPADY ZMIESZANE BALAST

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

13 i 20

3 i 17

2 i 16

ODPADY WYSEGREGOWANE

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

27

24

23

 

REJON II   Rożnów, Gierowa, Wiesiółka, Zagórze, Zapora

 

ODPADY ZMIESZANE BALAST

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

7 i 21

4 i 18

3 i 17

ODPADY WYSEGREGOWANE

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

28

25

24

 

REJON III   Bartkowa Posadowa, Bujne, Podole Górowa

 

ODPADY ZMIESZANE BALAST

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

8 i 22

5 i 19

4 i 18

ODPADY WYSEGREGOWANE

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

29

26

25

REJON IV  Przydonica, Przydonica Glinik, Jelna, Jelna Działy

 

ODPADY ZMIESZANE BALAST

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

2 i 16

6 i 20

5 i 19

ODPADY WYSEGREGOWANE

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

23

27

26

 

 

REJON V  Gródek nad Dunajcem, Zbyszyce, Lipie, Sienna

 

ODPADY ZMIESZANE BALAST

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

3 i 17

   7 i 21

6 i 20

ODPADY WYSEGREGOWANE

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

24

28

27