• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Przesłanki przewidywanego wzrostu stawek opłat za śmieci 28.11.2019

Szanowni Mieszkańcy !!!

W związku z wnioskiem złożonym na ostatniej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem przedkładamy do publicznej wiadomości opracowanie (kalkulacje) przygotowane dla Radnych Rady Gminy Gródek nad Dunajcem.

 

UZASADNIENIE PRZEWIDYWANEGO WZROSTU STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(po przetargu, cena ofertowa 1 615 865,76 zł, wzrost przewidywanej ceny w wysokości 1 208 500 zł ustalonej na podstawie umowy w bieżącym roku

– w systemie gospodarki odpadami (w budżecie) brakuje kwoty 407 tys. zł (33,7%)

 

Na podstawie zestawienia Firmy EMPOL sp. z o.o. realizującej na zlecenie gminy zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2019 zestawiono ilości odpadów od działalności i mieszkańców

 

Przygotowano uchwały w których:

 1. Proponuje się zwiększenie stawki ryczałtowej od budynków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjnej: z 132,50 zł obecnie do 168,00 zł tj.  planowany wzrost stawek  28 % (maksymalna dopuszczalna stawka wynosi: 169,30 zł, zaś zaproponowana stawka projekcie uchwały wynosi 168,00 zł). W przypadku niesegregowania, stawka będzie dwukrotnie wyższa.
 2. Nie przewiduje się zmiany stawki od worków o pojemności 120 l pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. wysokości 21,00 zł (w przypadku innych pojemności proporcjonalnie). W przypadku niesegregowania, stawka będzie dwukrotnie wyższa.

Powód: Ustawodawca dokonał ograniczenia tych stawek do poziomu:

- 54,17 zł za pojemnik 1100 l (obecnie 192,50 zł)

- 16,93 zł za worek 120 l (obecnie 21,00 zł)

Z tych powodów nie możemy obecnie dokonać zmiany tych stawek, bo możliwe jest tylko znaczne ograniczenie. W projekcie uchwały nie zmieniamy w tym zakresie uchwały. Obowiązek dostosowania do wymagań ustawowych uchwał jest do 06.09.2020 roku, dlatego w zakresie stawki od pojemnika i worka, projekt uchwały w tym zakresie nie zmienia stawek, gdyż odbyłoby się to kosztem mieszkańców. Istnieje ryzyko, że Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdzi, że jeżeli dokonujemy zmiany stawek dotyczących nieruchomości zamieszkałych, budynków letniskowych i innych nieruchomości zamieszkiwanych na czas określony oraz działalności hotelarskiej od wody to uzna, że należałoby zmienić stawki dotyczące także nieruchomości niezamieszkałych rozliczanych od worków pojemności 120 l i kubłów 1100 l – dlatego wersja, gdyby rada gminy podjęła decyzję, że rezygnuje z obejmowania od nieruchomości niezamieszkałych.

 1. Ponadto przewiduje się powrót do stawek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na poziomie  7 zł za m3 wody. W przypadku niesegregowania dwukrotnie więcej. Stawka przed rezygnacją sprzed roku wynosiła 3 zł/m3. Uwzględniając fakt że wzrost stawek w roku ubiegłym wyniósł 75 %, a obecnie wzrost stawek w zakresie budynków mieszkalnych i letniskowych jest proponowany na poziomie 28,5%.
 2. Poniżej zestawiono jak są przewidywane koszty i wpływy w przypadku różnych stawek dotyczących nieruchomości zamieszkałych (wersja I, II, III i IV) oraz w przypadku gdy gmina nie będzie obejmować nieruchomości niezamieszkałych (wersje V do VIII). REKOMENDOWANE WERSJE III i IV, ewentualnie w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z obejmowania w dalszym ciągu nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarczej) – WERSJE VII i VIII

 

 

 

 

 

WERSJA I. Przy wprowadzeniu stawek jak w tabelce poniżej – wzroście o 28,58%,

Gospodarstwa domowe

Odpady zbierane w sposób selektywny – obecne stawki

Odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika

Odpady zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem

Odpady nie zbierane w sposób selektywny

Sześcioosobowe i większe

49,00 zł

75,00 zł

63,00 zł

150,00 zł

Pięcioosobowe

42,00 zł

64,00 zł

54,00 zł

128,00 zł

Czteroosobowe

35,00 zł

53,00 zł

45,00 zł

106,00 zł

Trzyosobowe

28,00 zł

42,00 zł

36,00 zł

84,00 zł

Dwuosobowe

21,00 zł

31,00 zł

27,00 zł

62,00 zł

jednoosobowe

14,00 zł

20,00 zł

18,00 zł

40,00 zł

Przewidywane wpływy od mieszkańców i budynków letniskowych do budżetu z tytułu wzrostu stawek wyniosą 1150 tys. zł (w tym od budynków letniskowych: 190 tys. zł)

Przewidywane wpływy od działalności wyniosą: 330 tys. zł

Przewidywane koszty od mieszkańców i budynków letniskowych wyniosą: 1339 tys. zł

Przewidywane koszty od działalności wyniosą: 277 tys. zł

Przewidywane Łączne wpływy wyniosą: 1450 tys. zł

Przewidywane łączne koszty wyniosą: 1616 tys. zł

W systemie przewiduje się, że zabraknie 136 tys. zł

 

2. WERSJA II. Przy wprowadzeniu stawek jak w tabelce poniżej - wzroście o 42,86 %, jak dotychczas gospodarstwa większe niż sześcioosobowe płacą jak gospodarstwa sześcioosobowe  

Gospodarstwa domowe

Odpady zbierane w sposób selektywny – obecne stawki

Odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika

Odpady zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem

Odpady nie zbierane w sposób selektywny

Sześcioosobowe i większe

49,00 zł

82,00 zł

70,00 zł

164,00 zł

Pięcioosobowe

42,00 zł

70,00 zł

60,00 zł

140,00 zł

Czteroosobowe

35,00 zł

58,00 zł

50,00 zł

116,00 zł

Trzyosobowe

28,00 zł

46,00 zł

40,00 zł

92,00 zł

Dwuosobowe

21,00 zł

34,00 zł

30,00 zł

68,00 zł

jednoosobowe

14,00 zł

22,00 zł

20,00 zł

44,00 zł

Przewidywane wpływy od mieszkańców i budynków letniskowych do budżetu z tytułu wzrostu stawek wyniosą: 1247 tys. zł (w tym od budynków letniskowych: 190 tys. zł)

Przewidywane wpływy od działalności wyniosą: 330 tys. zł

Przewidywane koszty od mieszkańców i budynków letniskowych wyniosą: 1339 tys. zł

Przewidywane koszty od działalności wyniosą: 277 tys. zł

Przewidywane łączne wpływy wyniosą: 1577 tys. zł

Przewidywane łączne koszty wyniosą: 1616 tys. zł

Brakuje w systemie 39 tys. zł.

 

 

 

 

3. WERSJA III. Przy wprowadzeniu stawek jak w tabelce poniżej - wzroście o 28,58 % jak w wersji I i braku górnego limitu osób w gospodarstwie domowym

Gospodarstwa domowe

Odpady zbierane w sposób selektywny – obecne stawki

Odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika

Odpady zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem

Odpady nie zbierane w sposób selektywny

dziesięcioosobowe

49,00 zł

130,00 zł

110,00 zł

260,00 zł

Dziewięcioosobowe

49,00 zł

118,00 zł

100,00 zł

236,00 zł

Ośmioosobowe

49,00 zł

106,00 zł

90,00 zł

212,00 zł

Siedmioosobowe

49,00 zł

94,00 zł

80,00 zł

188,00 zł

Sześcioosobowe

49,00 zł

82,00 zł

70,00 zł

164,00 zł

Pięcioosobowe

42,00 zł

70,00 zł

60,00 zł

140,00 zł

Czteroosobowe

35,00 zł

58,00 zł

50,00 zł

116,00 zł

Trzyosobowe

28,00 zł

46,00 zł

40,00 zł

92,00 zł

Dwuosobowe

21,00 zł

34,00 zł

30,00 zł

68,00 zł

jednoosobowe

14,00 zł

22,00 zł

20,00 zł

44,00 zł

Przewidywane wpływy od mieszkańców i budynków letniskowych do budżetu z tytułu wzrostu stawek wyniosą: 1289 tys. zł (w tym od budynków letniskowych: 190 tys. zł)

Przewidywane wpływy od działalności wyniosą: 330 tys. zł

Przewidywane koszty od mieszkańców i budynków letniskowych wyniosą: 1339 tys. zł

Przewidywane koszty od działalności wyniosą: 277 tys. zł

Przewidywane łączne wpływy wyniosą: 1619 tys. zł

Przewidywane łączne koszty wyniosą: 1616 tys. zł

Łączne wpływy i koszty się zrównoważą.

 

4. Wersja IV. Przy wprowadzeniu stawek:

- 15,00 zł od każdego mieszkańca w gospodarstwie domowym, gdy nie ma kompostownika

- 13,00 zł od każdego mieszkańca w gospodarstwie domowym, gdy jest kompostownik

-  brak górnego limitu osób w gospodarstwie domowym

Przewidywane wpływy od mieszkańców i budynków letniskowych do budżetu z tytułu wzrostu stawek wyniosą 1296 tys. zł (w tym od budynków letniskowych: 190 tys. zł)

Przewidywane wpływy od działalności wyniosą: 330 tys. zł

Przewidywane koszty od mieszkańców i budynków letniskowych wyniosą: 1339 tys. zł

Przewidywane koszty od działalności wyniosą: 277 tys. zł

Przewidywane Łączne wpływy wyniosą: 1626 tys. zł

Przewidywane łączne koszty wyniosą: 1616 tys. zł

W systemie przewiduje się, że pozostanie 10 tys. zł. System prawie równoważy się.

Przy stawce odpowiednio 15,00 zł od każdego gospodarstwa domowego gdy nie ma kompostownika i 13,00 zł od osoby gdy jest kompostownik

5. Wersja V. Przy wprowadzeniu stawek jak w tabelce dla wersji I tj. wzroście o 28,58% (nie równoważy) i rezygnacji z obejmowania działalności gospodarczej

Przewidywane wpływy od mieszkańców i budynków letniskowych do budżetu z tytułu wzrostu stawek wyniosą 1150 tys. zł (w tym od budynków letniskowych: 190 tys. zł)

Przewidywane koszty od mieszkańców i budynków letniskowych wyniosą: 1339 tys. zł

W systemie przewiduje się, że zabraknie 189 tys. zł

6. Wersja VI. Przy wprowadzeniu stawek jak w tabelce dla wersji II tj. wzroście o 42,86% (nie równoważy) i rezygnacji z obejmowania działalności gospodarczej

Przewidywane wpływy od mieszkańców i budynków letniskowych do budżetu z tytułu wzrostu stawek wyniosą 1247 tys. zł (w tym od budynków letniskowych: 190 tys. zł)

Przewidywane koszty od mieszkańców i budynków letniskowych wyniosą: 1339 tys. zł

W systemie przewiduje się, że zabraknie 92 tys. zł

7. Wersja VII. Przy wprowadzeniu stawek jak w tabelce dla wersji III i rezygnacji z obejmowania działalności gospodarczej

Przewidywane wpływy od mieszkańców i budynków letniskowych do budżetu z tytułu wzrostu stawek wyniosą 1289 tys. zł (w tym od budynków letniskowych: 190 tys. zł)

Przewidywane koszty od mieszkańców i budynków letniskowych wyniosą: 1339 tys. zł

W systemie przewiduje się, że zabraknie 50 tys. zł

 

8. Wersja VIII. Przy wprowadzeniu stawek jak w wersji IV i rezygnacji z obejmowania działalności gospodarczej

Przewidywane wpływy od mieszkańców i budynków letniskowych do budżetu z tytułu wzrostu stawek wyniosą 1271 tys. zł (w tym od budynków letniskowych: 190 tys. zł)

Przewidywane koszty od mieszkańców i budynków letniskowych wyniosą: 1339 tys. zł

W systemie przewiduje się, że zabraknie 60 tys. zł

 

Słów kilka o korzyściach z ograniczenia przejazdów dotyczących balastu do jednego  miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca 2019 roku (5 przejazdów):

 1. Obecnie realizowane jest 36 objazdów (po 3 objazdy w każdym miesiącu, w tym 2 przejazdy po balast i 1 przejazd po odpady wysegregowane) w trakcie których pokonywane jest każdorazowo 160 km w terenie oraz ok. 600 km smieciarki.
 2. Ilość odpadów do zabrania i zagospodarowania jest niezmienna
 3. Wg oferty koszt całej zbiórki odpadów wyniesie: 1.615.865,76 zł, w tym, koszt związany z objazdami to prawie:  1.367.000 zł
 4. Na koszt 5-ciu objazdów które mielibyśmy zaoszczędzić w miesiącach listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec składają się:
 • koszt przejazdów po terenie: 5 x 160 = 800 km, po stawce 7 zł/km – daje kwotę 800 x 7 = 5600 zł
 • koszty pracownicze: 4 osoby x 8h x 5 dni x 5 objazdów x 35 zł/h = 28000 zł (2 osoby na śmieciarce i 2 osoby w samochodzie terenowym)
 • koszt przejazdów śmieciarki: 5 x 600 = 3000 km, po stawce 2,5 zł/km – daje kwotę 3000 x 2,5 = 7500 zł,

ŁĄCZNIE szacunkowa oszczędność: 41.100 ZŁ

 1. Jest to pozorna oszczędność, bo i tak jeżeli uwzględnimy działalność hotelarska i gastronomiczną to i tak muszą dojechać (częstsze przyjazdy)
 2. W okresie sezonu w każdy poniedziałek zbierane są odpady wzdłuż głównych dróg, czasami także w piątek, lub sobotę.
 3. Reasumując może zaistnieć maksymalna oszczędność około 30 tys. zł, ale wcale nie musi. Wykonawca kieruje się przede wszystkim rokiem poprzednim, cenami przetargów w innych gminach i innymi składnikami cenotwórczymi. Nie musi się bawić w takie aptekarstwo, może po prostu to włączyć w zysk, bo stawki są i tak za każdą tonę odpadów, a cena ofertowa od ilości odpadów, których nie można zmniejszyć. Trzeba zwrócić uwagę na fakt że za każdym razem w gminach od kilku lat jest tylko jedna oferta.
 4. Mieszkańcy będą interweniować, że śmieci będą zalegać blisko miesiąc czasu przy drogach i będą rozwalane przez zwierzęta (psy) – i tak będą wymuszać częstsze wyjazdy. W gminie Żegocina zmniejszono liczbę objazdów dotyczących balastu do jednego w miesiąca w miesiącach zimowych i szybko bo już po roku z tej decyzji się wycofano.