• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Zapraszamy do udziału w w XVII Sesji Rady Gminy 28.11.2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu XVII Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 roku o godz. 1500
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
  2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej Sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany  uchwały NR IV/31/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 04 stycznia 2019 roku pod poz. 93),
  2. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  1. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie sesji.

                                                                                                  

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               

                                                                                                              mgr Józef Klimek