Aktualności

Zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza. 18.11.2019

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem w ślad za pismem Pana Tomasza Urynowicza – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w załączeniu informuje jakie działania krótkoterminowe w sytuacji wprowadzenia 1,2 i 3 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Bardzo prosimy mieszkańców o zapoznanie się i stosowanie. Informacja wprowadzonym stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powierza jest i będzie każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Załączniki