Aktualności

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza 08.11.2019

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczenia powietrza i ostrzega o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla stężenia 24-godzinnego w dniach 7-8 listopada 2019 r. w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10.

 
Szczegóły w załączeniu.

Załączniki