Aktualności

Spotkanie w sprawie osuwisk 31.10.2019

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że dnia 05 listopada 2019 roku tj. wtorek, o godzinie 10.00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem będzie zorganizowane spotkanie z pracownikami Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie. Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji na temat metodologii wyznaczania granic i aktywności form osuwiskowych wyznaczonych w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej.