Aktualności

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki 06.09.2019

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że w związku z zatwierdzeniem decyzją KR.RZT.070.1.20.2019 przez Wody Polskie od dnia 26 sierpnia 2019 roku obowiązują nowe taryfy zaopatrzenia w wodę i oprowadzenia ścieków komunalnych (taryfy obowiązują po upływie 14 dni od dnia opublikowania, a opublikowano dnia 09.08.2019 roku) na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem (z wyłączeniem przysiółka Zapora w miejscowości Rożnów), na okres 3 lat. Taryfy zostały ustalone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne: "DUNAJEC" Sp. z o.o. z siedziba w Gródku nad Dunajcem. W związku z wejściem nowych taryf skróceniu uległ okres obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RET.070.278.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.


Z nowymi taryfami można zapoznać się na stronie:

http://dunajec-grodek.pl/wp-content/uploads/2019/08/DECYZJA-TARYFOWA-KR.RZT_.070.1.20.2019-z-dnia-15.07.2019-r..pdf

lub

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-kr-rzt-070-1-20-2019.html