Aktualności

Inwestycje gminy Gródek nad Dunajcem 14.08.2019

Sezon wakacyjno - urlopowy w pełni, jednak nie pod względem inwestycji w gminie Gródek nad Dunajcem.

Obecnie trwa realizacja takich zadań jak:

  1. Remont drogi gminnej Podole – Dział – Jelna wraz z remontem mostu w miejscowości Podole. Efektem będzie wyremontowany most, nowa nawierzchnia mineralno-bitumiczna na odcinku ok.1740   km oraz utwardzone pobocze zapewniające bezpieczne dojście od drogi wojewódzkiej do zabytkowego kościoła w Podolu.  Wartość inwestycji  ok. 737 tyś. w tym pozyskane dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 309 tyś. zł
  2. Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego w m. Sienna. W  bieżącym roku prowadzone są prace wykończeniowe obiektu zapewniające możliwość wykorzystania przez osoby korzystające z boiska sportowego.
  3. Likwidacja barier dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach w Rożnowie, Podolu- Górowej, Przydonicy oraz Jelnej. W zależności od potrzeb poszczególnych szkół dokonano wymiany posadzek, drzwi, założono barierki ochronne, wykonano podjazdy dla niepełnosprawnych oraz zakupiono schodołazy. Na realizację zadania w wysokości ok. 203 tyś. pozyskano środki z funduszu PFRON.
  4. Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w m. Przydonica. W ramach zadania powstanie łącznie 708 mb chodnika przy drodze Podole-Łęka oraz Korzenna – Jasienna – Przydonica. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 687 tys. zł z czego 63,63% stanowi dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020.
  5. Budowa miasteczka rowerowego w Podolu – Górowej. Szkoła mająca tradycje uczestnictwa w tzw. konkursie BRD i zawsze plasująca się na wysokim miejscu, pozyska miasteczko rowerowe umożliwiające naukę bezpiecznego i prawidłowego poruszania się na rowerze. Inwestycja warta 251 tys. zł dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020.
  6. Budowa centrum społeczno-kulturalnego przy OSP w Jelnej. W ramach zadania została dobudowana klatka schodowa oraz przebudowane poddasze na cele powstania obiektu pełniącego funkcje zaplecza do realizacji zadań z zakresu integracji, kultury, promocji dla społeczności lokalnej. Obiekt mógł powstać z racji dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości ok. 413 tys. zł
  7. Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego – II etap polegający na budowie budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy placu postojowym, boisku do piłki plażowej oraz mini siłowni pod chmurką. Zakończenie realizacji  inwestycji współfinansowanej w 75 % z RPO WM  2014-2020 to koniec 2019 r.
  8. Modernizacja dróg rolniczych w m. Bartkowa – Posadowa, Bujne, Rożnów  na  łącznej długości 585 mb, na której to  położono nawierzchnię betonową oraz  wykonano obsypkę poboczy.

A to jeszcze nie koniec prac inwestycyjnych, w najbliższym czasie  ruszą roboty związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych.

Galeria