• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Spotkania Informacyjne dot. naborów 25.07.2019

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zaplanowane zostały spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań
w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Planowane terminy naborów:

16.09.2019 r. – 30.09.2019 r.:

  1. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.1)

03.10.2019 r. – 17.10.2019 r.:

  1. Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.2)
  2. Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie tradycji  (1.3.2)
  3. Działalność centrum przetwórstwa lokalnego (2.2.1)


Więcej informacji o spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych udziela biuro Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'': tel. 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Szkolenia są bezpłatne, a szczegółowy harmonogram spotkań wraz z ich tematyką znajduje się poniżej.
W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkań.

Harmonogram spotkań informacyjno – konsultacyjnych w 2019 roku:

Lp.

Tematyka

Data

Godzina

Miejsce

Gmina

1.

Nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

6 sierpnia 2019 r.

 

10.00 – 11.00

Centrum Informacji Turystycznej w Czchowie

Czchów

2.

 

7 sierpnia 2019 r.

 

10.00 – 11.00

Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w Iwkowej

Iwkowa

3.

 

20 sierpnia 2019 r.

 

10.00 – 11.00

 

Dwór w Korzennej

 

Korzenna

4.

 

22 sierpnia 2019 r.

 

10.00 – 11.00

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w Łososinie Dolnej

Łososina Dolna

5.

 

27 sierpnia 2019 r.

 

10.00 – 11.00

 

Centrum Kultury w Gnojniku

 

Gnojnik

6.

 

28 sierpnia 2019 r.

 

10.00 – 11.00

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

Lipnica Murowana

7.

 

29 sierpnia 2019 r.

 

10.00 – 11.00

 

Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem

 

Gródek nad Dunajcem