Aktualności

Kolejna promesa na remont dróg 27.06.2019

W dniu wczorajszym Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała kolejną już promesę na dofinansowanie remontów dróg. Promesa opiewająca na kwotę 890 tyś. zł dotacji  dotyczy remontu dróg  uszkodzonych  przez powódź. Kwota dofinansowania stanowi maksymalnie 80% wartości zadania.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2019 roku następujących zadań:

  1. Remont drogi gminnej „Gierowa – Rożnów” w km 1+400-1+900 w miejscowości Rożnów,
  2. Remont drogi gminnej „Roztoka-Sarys” w km 0+100-1+400 w miejscowości Roztoka – Brzeziny
  3. Remont drogi „Bartkowa – Bujne” w km 2+230-2+430 w miejscowości Bujne
  4. Remont drogi gminnej „Bartkowa – Posadowa” w km 2+700-2+740 w  miejscowości Bartkowa - Posadowa

 

Załączniki

Galeria