• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Promesy na remont dróg 07.06.2019

W ostatnich dniach Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała promesy na dofinansowanie do realizacji remontów dróg.  Jedna z promes opiewająca na kwotę 270 tyś. zł dotyczy remontu drogi uszkodzonej przez powódź w miejscowości Gródek nad Dunajcem  przysiółek: Koszarka. Kwota dotacji stanowi maksymalnie 80% wartości zadania.

Druga promesa wysokości 150 tyś. dotyczy wsparcia działań z zakresu ochrony gruntów rolnych na rzecz modernizacji dróg dojazdowych.  Przekazane środki stanowiące 50 % wartości zadania wpłyną na poprawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw rolnych dla mieszkańców gminy. .

Każde dofinansowanie jest dla gminy istotne. Gmina dołoży do tej sumy wymagany wkład własny. Możliwość  korzystania z różnych źródeł i możliwości finansowania umożliwia stopniową odpowiedź na potrzeby mieszkańców.

Załączniki